topbanner

Farvel, Tycho Jæger

(10.05.2020)

Send epost til arnfinn.christensen@gmail.com hvis du har forslag til endringer eller forbedringer i dette innlegget!

Deklarasjon: Denne artikkelen har en SGI (Sur Gubbe-Indeks) på 65.

Kunstmaler Tycho Christoffer Jægers gravsted i Bergen er klargjort for destruksjon. Slik skal vi alle glemmes.

Tycho Christoffer Jægers familiegravsted på Solheim gravplass i Bergen.
(Foto: Arnfinn Sørensen)

Innunder fjellet Løvstakken i Bergen ligger Solheim gravplass. Der står støtten til kunstmaleren som nå skal glemmes.

Tycho Christoffer Jæger var ingen kjent kunstner.

(…) det [ble] antatt at han hadde levd svært tilbaketrukket uten kontakter med samtidens norske kunstliv, skriver Store Norske Leksikon (SNL).

Tycho ble født dagen etter Sankt Hans i 1819, sønn av en skomakermester i Bergen. Som ung mann deltok Tycho på aftenundervisning ved Bergen offentlige tegneskole.

Så dro han til København for å studere ved kunstakademiet. Men han måtte snart reise hjem til Bergen "på grunn av utilstrekkelige økonomiske midler", som SNL skriver.

Han oppgav også planene om videre utdannelse i Tyskland, og bodde dels i Bergen, dels i Feios i Sogn, ifølge en artikkel av Anders Gjerde fra Fylkesarkivet i Vestland.

Men Tycho fortsatte å male. Han reiste rundt i Norge og malte og malte, selv om ingen i kunst-Norge visste om ham.

Mellom linjene i artikkelen i SNL leser man at Tycho kanskje ikke var blant Norges mest geniale billedkunstnere.

(…) hans detaljrike landskaper i bergensk prospekttradisjon er forsøkt tilført dramatisk handling og stemningsinnhold.

Og: (…)senere landskapsbilder er ofte utført i større format med forsøk på storslåtte komposisjoner. (Mine uthevinger)

Men Tycho må ha forsøkt igjen og igjen. Og han har ikke spart på lerretet. For selv om mesteparten av det han malte, trolig ble ødelagt i bybrannen i Bergen i 1916 – ifølge SNL – så ble rundt 200 bilder bevart.

Mye malte han de mange årene han levde i Feios i Sogn. Han kjøpte seg hus på garden Rinde, skriver Gjerde.

T.v: Tycho Christoffer Jæger, kona Bergithe Amalia og trolig den eldste av barna, Øllegaard (f. 1871). T.h: Maleriet Urnes Kirke i Sogn. (1853) Nasjonalgalleriet.
T.v: Tycho Christoffer Jæger, kona Bergithe Amalia og trolig den eldste av barna, Øllegaard (f. 1871). (Bilde: Fylkesarkivet i Vestland) T.h: Maleriet Urnes Kirke i Sogn. (1853) Nasjonalgalleriet. (Bilde: Nasjonalgalleriet. Lisens: CC-BY-NC)

Som 50-åring giftet han seg med den rundt 30 år yngre Birgithe Amalia Steendahl og fikk tre barn.

Aktiv i bygdepolitikken var han også. Blant annet la han fram tegninger til den nye kirken som skulle bygges i Feios. Men tegningene hans ble ikke godkjent av Stiftsdireksjonen i Bergen, skriver Gjerde.

Tycho hadde også drevet med ulovlig salg av vin, og da han som 65-åring søkte om løyve til å drive gjestgiveri i Feios, sa et samlet kommunestyre nei.

Tycho Christoffer Jæger døde i 1889, 69 år gammel, en bortgjemt og bortglemt kunstnersjel.

Men så – over tretti år etter sin død, ble han gjenoppdaget. Over femti av bildene hans ble utstilt i Bergen og Kristiania.

Ett av maleriene ble også innkjøpt til Nasjonalgalleriet – "Urnes kirke i Sogn", malt i 1853. Et annet fantes i magasinene til Bergen Billedgalleri, nå overtatt av galleriet Kode.

Men nå er han altså enda en gang i ferd med å bli glemt. Gravstøtten over hans og konens og barnas ben står til nedfalls. I november i år vil den bli destruert hvis ikke ansvarlig gravfester melder seg, truer Gravplassmyndigheten i Bergen.

Det gir meg vemod at denne kunstmaleren – som forsøkte så mye, men bare delvis fikk det til – og hans familie nå skal gå ned i glemselens store malstrøm.

Dit ned skal også jeg og mine barn og alle vi som lever nå. Noen få utvalgte vil ha gravstøtter som blir stående noen tiår eller kanskje hundreår eller til og med tusen år.

Men når jordskorpen har krøllet seg over Løvstakken og Ulriken de andre fjellene rundt det som en gang var byen Bergen, når kongeriket Norge har blitt havbunn, når nye tinder tårner mot en fjern framtidshimmel, da er også de aller største navn stilnet inn i den hviskende vind.

Og – kanskje ligger ikke benene etter Tycho Christoffer Jæger under den destruksjonstruede støtten på Solheim gravplass i det hele tatt.

Anders Gjerde skriver nemlig at han kan ha blitt gravlagt to ganger.

Det vert fortalt at han fyrst vart gravlagd i Feios, men seinare graven opp att og flytta til familien sin gravstad i Bergen. Om dette verkeleg har hendt har ikkje vore mogleg å få stadfesta i kyrkjebøkene. Ingen T. C. Jæger er registrert gravlagd i Bergen mellom 1881 og 1911, skriver Gjerde.

Så hvil i fred i ditt fravær, Tycho – i døden som i livet, "svært tilbaketrukket uten kontakter med samtidens norske kunstliv".

Arnfinn Sørensen fotograferer Tycho Christoffer Jægers familiegravsted på Solheim gravplass i Bergen.
Arnfinn Sørensen fotograferer Tycho Christoffer Jægers familiegravsted på Solheim gravplass i Bergen. (Foto: Berit Hartveit)


2020 Arnfinn Sørensen. Public domain – men oppgi gjerne kilde med lenke.