topbanner

Hva er Sur Gubbe-Indeks (SGI)?

(23.01.2020)

Send epost/email til/to arnfinn.christensen@gmail.com hvis du har forslag til endringer eller forbedringer i dette innlegget/if you have suggestions for changes or improvements in this posting!

Declaration: This posting has a CGI index of 60.

English translation below.

Jeg har levd i mer enn 60 år og forsøkt å framstå som ungdommelig.

Som forskningsjournalist var jeg omgitt av yngre kollegaer, og jeg har virkelig forsøkt å være like kul som dem. Kanskje til og med enda kulere for å kompensere for tynn hårvekst og rynker.

Men nå er det slutt. Jeg er pensjonist, og trøtt av å holde tilbake min indre sure gubbe.

Jeg er trøtt av å godta nye trender bare fordi de er nye. Jeg er trøtt av å aldri kunne fortelle om alt det som var bedre da jeg var ung, selv om mye var verre også. Jeg er trøtt av å være kjapp og flashy. Jeg er trøtt av selvironi for å unngå å bli latterliggjort som pompøs.

Men igjen – når jeg nå står fram mer som meg selv og viser fram alle rynker og rukler i hjernen, så vil jeg helst ikke snuble inn i den motsatte mentaliteten heller.

Jeg vil prøve å ikke bli en selvrettferdig bedreviter. Jeg vil prøve å ikke bli arrogant. Jeg vil prøve å ikke bli en gammal sur promp.

Men noen ganger må du bare slippe det ut. Det er bedre enn å late som om du er noen andre enn deg selv.

Derfor gir jeg alle bloggartiklene mine en Sur Gubbe-Indeks (SGI).

En høy SGI betyr ikke at jeg ikke mener hva jeg skriver når jeg skriver hva jeg mener. Tvert imot. Det betyr bare at jeg blir sur fra tid til annen. Eller gretten. I klartekst, så alle kan se.

SGI regnes ut etter denne formelen:

SGI = Ck*log10(AS+SE+BS+RE+GK)

Where

Hvorfor den heter Koppangs konstant er en hemmelighet som bare er kjent av et eksklusivt mindretall, og vil ikke bli avslørt her. Det ville i så fall bare økt SGI utenfor grenseverdiene.

Noen blogginnlegg vil uunngåelig ha SGI på 70 og mer. De vil publiseres under sin egen samletittel – Dynamittgubben. Varsku her!

Dynamittgubben logo

What is the Cranky Geezer Index (CGI)

I have lived for more than 60 years and tried to maintain a youthful attitude.

Surrounded by younger colleagues as a science journalist, I have strived to be as cool as them. Maybe even cooler, to compensate for baldness and wrinkles.

Not anymore. I am now retired, and very tired of holding back my inner cranky geezer.

I am tired of accepting new trends just because they are new. I am tired of never talking about what was better when I was young, even if much was worse too. I am tired of being fast and flashy. I am tired of self-irony to avoid being ridiculed as pompous.

But then, again – when I emerge more like myself and display the wrinkles of my brain, I will not fall into the opposite ditch either.

I will try not become a self-righteous Besserwisser. I will try not to become arrogant. I will try not to become a grumpy old fart.

But sometimes, you just have to let go. That´s better than pretending to be someone else all the time.

Therefore, I give all my blog entries a CGI-index. (Cranky Geezer Index, in Norwegian SGI, Sur Gubbe-Indeks.)

A high CGI/SGI does not mean that I do not mean what I mean when I say what I mean. Quite the opposite. It only means that I become mean from time to time. Or cranky. It´s all on display.

The CGI is calculated thus:

SGI = Ck*log10(OFL+STC+OBC+ERS+GCS)

Where

Why it is called Koppang´s Constant is a secret known only to a few initiated, and will not be revealed here, as it would only increase the CGI beyond limits.

A few blog entries will unavoidably have CGIs of 70 and above. They will be published under a special header, "Dynamittgubben" in Norwegian and English, translating directly as dynamite stick. However, "gubben" in Norwegian also means the same as the geezer. Be warned. Varsku her.