topbanner

Covid-19 – ingen lettvinte valg

(01.04.2020)

Send epost til arnfinn.christensen@gmail.com hvis du har forslag til endringer eller forbedringer i dette innlegget!

[Eldre versjoner: 31.03.2020]

Deklarasjon: Denne artikkelen har en SGI (Sur Gubbe-Indeks) på 10.

De vanskeligste beslutningene er de du må ta på usikkert grunnlag. Men nettopp da er det viktig å ha politikere som likevel våger å ta valg. Her er min figur som har hjulpet meg – og kanskje kan hjelpe flere – til å få et innblikk i kompleksiteten, dilemmaene og usikkerheten i politikernes arbeidshverdag.

– Det er bare en plan som gjelder, og det er min plan.

[Gå direkte til figuren.]

Hva fikk meg til å skrive dette – og lage figuren nedenfor? Jo: NRK-programmet Debatten, tirsdag 24. mars 2020.

Programleder Fredrik Solvang presser helseminister Bent Høie på det han mener er uenighet mellom politikere og helsemyndigheter. Her et utdrag fra de siste minuttene av programmet:

Høie: Du prøver å skape en usikkerhet rundt planen. Nei – det er kun en plan som gjelder, og det er min plan. Min plan, det er at vi skal slå ned viruset …

Solvang: Jeg prøver ikke å skape noe som helst inntrykk, jeg, Bent Høie. Jeg bare hører på dere som holder pressekonferanse, jeg, og så hører jeg to forskjellige ting.

Høie: Nei. Det er bare en plan som gjelder, og det er min plan …

… og der er det fristende å føye til et Benny-sitat fra en gammel Olsenbanden-film: "Og da følger vi den planen."

"Ingen grunn til panikk"-showet

Høie har tonefallet til en far som prøver å berolige et engstelig barn – eller for den saks skyld Egon Olsen som vil ha kustus på banden – eller mannskapet på en havarist som prøver å hindre panikk blant passasjererene.

Fredrik Solvang er en dreven politisk journalist. Politiske journalister er dyktige til å lage underholdende, politisk elevert småkrangling i den lune hverdagen.

Da kan kompleksiteten i det politiske faget skjules for å dyrke friske, forenklede motsetninger. Det er annerledes nå, når alvoret truer. Da vil jeg – og mange flere, håper jeg – ha sannferdige svar. Hvor alvorlig er situasjonen? Og hvis svaret er: "vi vet ennå ikke"? Så vil jeg vite det også.

Solvang kjører det politiske journalistshowet. Er strategien å bremse eller slå ned epidemien? Han setter opp motsetninger, her blant annet mellom ærlig kvalifisert usikre Camilla Stoltenberg og Bent Høie. Så bebreider han Høie for usikkerhet om politikken.

Resultatet? Høie kjører det tilsvarende "ingen grunn til panikk"-showet.

Ærlighet gir tillit

Men det er grunn til panikk. Det er usikkerhet. Politikere og fagfolk som våger å lette på en flik av denne usikkerheten, viser egentlig folket sitt en stor tillit.

De har tillit til at folk er voksne nok til å høre sannheten. De har tillit til at folk forstår at det er usikkerhet, og likevel nødvendig å gjøre valg.

Og det sikreste botemiddel mot panikk er ærlighet, ikke falske betryggelser. Offentlig åpenhet støttes også av tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet i et intervju i NRK 1. april og i en kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 31. mars.

Få er bedre kvalifisert til å gjøre de vanskelige valgene enn de som har faglig og politisk erfaring til å navigere tryggest mulig i denne usikkerheten.

I rom sjø

Det er en grunn at kapteiner har utvidet myndighet så lenge skipet seiler. Som det heter i Skipssikkerhetsloven: "Retten til å iverksette tiltak og anvende maktmidler tilligger skipsføreren."

Først når skipet er trygt i havn – da kobles storsamfunnets lover fullt inn igjen. Da må både kaptein, mannskap og passasjerer stå til rette for hva de har gjort i rom sjø.

Dette vet selvsagt også politikerne. Når viruskrisen er over, vil eventuell maktmisbruk i ly av unntakslovene få konsekvenser. Men det er veldig stor forskjell på maktmisbruk og nødvendig maktbruk – på usikkert og derfor kanskje feil grunnlag.

Jeg har laget en figur som prøver å vise det usikre farvannet som politikerne nå må navigere i. Den eneste hensikten med figuren er å illustrere noen av de viktigste dilemmaene, usikkerheten og kompleksiteten de står overfor.

Figuren viser de viktigste valg og dilemmaer myndighetene må ta stilling til under Covid-19-epidemien. (Figur: Arnfinn Sørensen)
Figuren viser de viktigste valg og dilemmaer myndighetene må ta stilling til under Covid-19-epidemien. Se tegnforklaring nederst til høyre!

Her er de viktige dilemmaene som figuren viser:

Figuren viser også usikkerheter som gjør det enda vanskeligere å finne balansepunktet for disse dilemmaene:

Det må være forferdelig vanskelig å være helseminister, leder for Folkehelsa og Helsedirektoratet nå.

De – og jeg – trenger journalister som vet nok om de komplekse helsefagene og politikerfaget til å stille avklarende og innsiktsfulle spørsmål som avdekker usikkerheten, dilemmaene og valgmulighetene, sånn at vi kan vite hva vi står opp mot.

Hvis det er "blod, svette og tårer" som venter oss, vil jeg vite det. Håper flere er enige.


2020 Arnfinn Sørensen. Public domain – men oppgi gjerne kilde med lenke.